Het ongevraagd gebruiken van foto en/of video content is schadelijk voor de makers. RDB Producties is tegen het ongevraagd gebruiken van foto en/of video content , en treedt hier dan ook tegen op.

RDB Productie werkt daarom samen met een aantal partijen om dergelijke auteursrechtenschending tegen te gaan. Iedere partij is gemachtigd om , namens RDB Producties , op te treden tegen het schenden van auteursrecht. De des betreffende partij zal u een schadevordering toe doen komen , en de kwestie verder met u afhandelen.

Twijfelt u er aan of de des betreffende vordering écht van RDB Producties afkomstig is? Neem dan contact op via: juridisch@rdbproducties.nl

Onderstaande partijen treden namens RDB Producties op tegen auteursrechtenschending;

Wilt meer informatie over waarom u nooit een foto en/of video zonder toestemming moet gebruiken?

Bekijk dan deze pagina: Gebruik nooit een foto zonder toestemming